Salariul minim trebuie să fie sustenabil pe termen lung

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) are ca obiectiv dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv, bazat pe un context social stabil astfel încât să fie asigurată o creștere economică sustenabilă.

Competitivitatea pe termen lung a României depinde de un set de factori cum sunt contextul european și regional, stabilitatea macroeconomică, calitatea infrastructurii, nivelul calificării forței de muncă, stabilitatea legislativă, performanța administrației publice, nivelul taxelor și impozitelor etc. La rândul său, costul forței de muncă (nivelul de salarizare și de impozitare) are un rol semnificativ în creșterea competitivității economice. Prin urmare, Guvernul și Parlamentul trebuie să analizeze cu multă atenție această ecuație complexă și să ajusteze prudent și echilibrat elementele care intră în componența ei.

Coaliția pentru Dezvoltarea României consideră că luarea unor măsuri care vizează nivelul de salarizare trebuie însoțite de un studiu de impact care să ia în considerare atât efectul direct în veniturile salariaților cât și implicațiile profunde în generarea de locuri de muncă, evoluția veniturilor bugetare și atragerea investițiilor. O astfel de analiză trebuie să cântărească atent legătura dintre productivitatea muncii și nivelul de salarizare și impozitare al acesteia.

În acest context, majorarea salariului minim poate fi avută în vedere în cadrul mai larg al evoluției pieței muncii din România și al legislației din domeniu. Însă, în lipsa unei viziuni care ia în considerare toți acești factori, o majorare a salariului minim pe fondul unor potențiale modificări ale legislației, împreună cu menținerea unui nivel ridicat de taxare a muncii la angajatori va avea consecințe grave asupra creșterii economice.

Coaliția pentru Dezvoltarea României este pregătită să susțină toate măsurile economice pe care Guvernul și Parlamentul le vor lua în considerare dacă, prin studii de impact, acestea se vor dovedi un motor de susținere a creșterii economice și este pregătită să contribuie la elaborarea acestor studii.

Sorry - Comments are closed

Join BEROBA

If you want to join us please download the document below and send it completed to info@beroba.com

Click to join BEROBA
BEROBA Advantages

Tarom

Subscribe to our Newsletter

Gallery

Events Calendar

February 2019

Corporate gifts for BEROBA members

Members

Partners

BEROBA Board Meetings

Weather

Route Planner

Exchange rate

Shares